Extra lessen

Net zoals afgelopen jaren, is er ook nu weer de mogelijkheid om tijdens de zomervakantie gitaarles te krijgen. Deze lessen vallen buiten de reguliere lessen, en daarom is aanmelding verplicht.

Voor de lessen gelden de normale tarieven.

Aanmelden zomerschool
De lessen worden gegeven op de woensdag middag en avond.
Geef aan om welke tijd je gitaarles wilt hebben