Update : Covid-19 informatie 😷Muzieklessen

Tijdens de laatste persconferentie is afgekondigd door de rijksoverheid, dat de muzieklessen voor leerlingen die op basis- en voortgezet onderwijs zitten weer mogen plaatsvinden. Voor leerlingen die hier niet onder vallen is het helaas nog niet toegestaan. Zodra hier meer informatie over is, zal hierover gecommuniceerd worden.